Onze toekomst

WereldKidz Pirapoleon ziet de toekomst positief tegemoet. De school heeft al jaren een stabiel leerlingenaantal. De groeiende economie heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er weer beweging is op de woningmarkt en dat betekent nieuwbouw, doorstroom en vaak ook nieuwe gezinnen in het dorp Austerlitz. De Pirapoleon ziet dat terug in het aantal leerlingen. Op dit moment heeft de school 98 leerlingen en wij verwachten de komende tijd verder te groeien.

Ook wat betreft de huisvesting van de school zijn wij positief gestemd over de toekomst. Er wordt momenteel een prachtig gebouw gerealiseerd waar onder meer onze school in gehuisvest wordt. De nieuwsbrief over de nieuwbouw brengt u volledig op de hoogte van de stand van zaken.