Groep 5-6

Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld. Hiervoor gebruiken wij in groep 4, 5 en 6 de methode Estafette. Daarnaast wordt er tot en met groep 8 aandacht besteed aan het begrijpend- en studerend lezen. Wij gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode maakt gebruik van de actualiteit om de betrokkenheid van de leerlingen te stimuleren. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan het leesplezier. Sinds 2016 doen wij mee met het project Bibliotheek op School. Dat betekent dat wij een deel van de collectie van de jeugdafdeling van de openbare bibliotheek bij ons op school hebben. De collectie wisselt regelmatig zodat het aanbod steeds interessant en leuk blijft. Leerlingen kunnen hier boeken lenen en lezen tijdens het kwartier stillezen iedere ochtend. De taalmethode die wij in groep 4 tot en met 8 gebruiken is Taal in Beeld. Deze methode sluit aan bij de leesmethode van groep 3. De spellingsmethode Spelling in Beeld sluit aan op de taallessen.

Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt ook gewerkt met de methode Rekenrijk. De bedoeling is dat de
leerlingen door middel van het zoeken naar handige oplossingsmethoden uiteindelijk komen tot het
hanteren van standaardoplossingen.

Alle lokalen zijn voorzien van moderne verrijdbare digiborden. Daarnaast heeft Groep 4-5- 6 de
beschikking over 12 Ipads waarop wij de leerlingen laten werken met het programma Oefenweb.nl. Een adaptief automatiseringsprogramma voor de vakken: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en Engels.
Groep 5 en 6 werkt met een weektaak. Voor Groep 4 staat de dagtaak op het whitebord.
In de hogere groepen wordt de wereldverkenning meer gesplitst in de verschillende vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuurkunde en verkeer. Wij gebruiken bij dit onderwijs de
methoden Meander en Brandaan en De verkeerskrant.

Op vrijdagmiddag werken groep 5-6-7-8 gezamenlijk bij juf Lisanne en juf Marion. Op de middag staan diverse vakgebieden centraal, o.a. wereld-oriëntatie, aardrijkskunde, biologie en programmeren. Groep 8 werkt ook nog aan de persoonlijke opdracht waarbij talentontwikkeling centraal staat. We werken vak- en groepsoverstijgend. 

Wij vinden het belangrijk om de kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen die breed inzetbaar zijn. Deze vaardigheden worden o.a. getraind met de projecten van Mijn Talent. Wij werken aan de volgende vaardigheden: