Groep 7-8

De leerlingen in groep 7-8 komen in de pre-puberteit. Dit brengt allemaal veranderingen met zich mee, wat onzekerheid kan veroorzaken. In de groep wordt dan ook veel tijd besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik? Wat kan ik? Als je weet wat je kan, waar je sterk in bent, geeft dat houvast. Ook het vormen van een eigen mening en dit kunnen verwoorden neemt een belangrijke plaats in tijdens het werken van alle dag.

Met de overstap naar het voortgezet onderwijs in het vooruitzicht wordt er een nog groter beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen en eigen verantwoordelijk van het kind. Aspecten als huiswerk, agenda gebruik, leren voor toetsen worden in de groep begeleid. Kinderen worden volledig meegenomen in het proces omtrent de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn bij de gesprekken aanwezig en vormen een belangrijke gesprekspartner. Het gaat immers om hun toekomst! De lesstof wordt verder uitgediept en uitgebreid. Vakgebieden als studievaardigheden en werkwoordspelling worden aan het programma toegevoegd. Kinderen werken steeds meer op hun eigen niveau en hebben een persoonlijke weektaak. In groep 8 werken de kinderen aan een persoonlijke opdracht, waarbij zij zelf bepalen wat zij willen leren en op welke manier.

Op vrijdagmiddag werken groep 5-6-7-8 gezamenlijk bij juf Lisanne en juf Marion. Tijdens de middag staan diverse vakgebieden centraal, o.a. wereld-oriëntatie, aardrijkskunde, biologie en programmeren. Groep 8 werkt ook nog aan de persoonlijke opdracht waarbij talentontwikkeling centraal staat. We werken vak- en groepsoverstijgend.

Wij vinden het belangrijk om de kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen die breed inzetbaar zijn. Deze vaardigheden worden o.a. getraind met de projecten van Mijn Talent. Wij werken aan de volgende vaardigheden: