Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan bevat de plannen die we komende jaren willen oppakken binnen onze school. De plannen hebben tot doel de onderwijskwaliteit binnen de Pirapoleon verder te optimaliseren en te blijven leren. Deze betreffen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. De plannen beslaan de beleidsperiode 2024 - 2028

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan van WereldKidz Kievit, Op Dreef, Hoogstraat en Pirapoleon (cluster ZALM) beschrijven we het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de  scholen binnen het cluster.  Het beschrijft procedures op clusterniveau, schoolniveau en binnen het samenwerkingsverband, met als doel om kinderen onderwijs en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Flyer

De flyer van de Pirapoleon wordt als PR-materiaal ingezet. Makelaar van Ee, nieuwe ouders op school en nieuwe ouders in het dorp ontvangen deze flyer.