Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan bevat de plannen die we komende jaren willen oppakken binnen onze school. De plannen hebben tot doel de onderwijskwaliteit binnen Pirapoleon verder te optimaliseren en te blijven leren. Deze betreffen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. De plannen beslaan de beleidsperiode van januari 2016 tot januari 2020.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Flyer

De flyer van de Pirapoleon wordt als PR-materiaal ingezet. Makelaar van Ee, nieuwe ouders op school en nieuwe ouders in het dorp ontvangen deze flyer.