Beleid

In het Strategisch Beleidsplan maakt Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland haar ambities naar de samenleving helder. Het Ondernemingsplan ligt in het verlengde hiervan en beschrijft de beleidsspeerpunten van de openbare basisscholen de Koppel en de Pirapoleon.

De gemaakte beleidskeuzes zijn mede tot stand gekomen op basis van de evaluatie van de lopende planperiode, aanbevelingen die gedaan zijn in inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken onder ouders, kinderen en
personeel en de aanbevelingen van externe belanghebbenden.

Strategisch Beleidsplan 2019-2023