Beleid

Strategisch Beleidsplan

In het Strategisch Beleidsplan van 2019-2023 heeft Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland haar ambities naar de samenleving helder gemaakt. WereldKidz-Koers bouwt voort op dit Strategisch Beleidsplan en anticipeert op de veranderende wereld van nu en in de toekomst.

De gemaakte beleidskeuzes zijn mede tot stand gekomen op basis van de evaluatie van de lopende planperiode, aanbevelingen die gedaan zijn in inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken onder ouders, kinderen en personeel en de aanbevelingen van externe belanghebbenden.

Verantwoording beleid

Het Schoolondersteuningsplan is op de eerste plaats een centraal basisdocument voor ondersteuning aan de kinderen. Ten tweede is het Schoolondersteuningsplan, samen met het Schoolplan en de Schoolgids, een verantwoording voor het te voeren beleid. De dagelijkse gang van zaken op gebied van ondersteuning is immers gebaseerd op bewuste keuzes.