Klassenouders

Een klassenouder op de Pirapoleon is een ouder van een kind uit de groep, die gedurende de periode van het schooljaar in opdracht van de groepsleerkracht activiteiten voor de groep (mede) organiseert of coördineert en zoveel mogelijk andere ouders van de groep bij activiteiten betrekt, om zodoende de groepsleerkracht te ondersteunen en te ontlasten. De groepsleerkracht heeft de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over de te organiseren activiteiten. De klassenouder helpt en assisteert op aanwijzing van de groepsleerkracht bij de gewenste activiteiten of zorgt voor andere ouders die dit kunnen doen. 

Zo zal de klassenouder bijvoorbeeld de leerkracht in de klas ondersteunen tijdens het kerstdiner, maar de klassenouder regelt bijvoorbeeld ook vervoer naar een theatervoorstelling. Voor welke activiteiten en hulp de klassenouder daadwerkelijk wordt ingezet of gevraagd, kan per groep verschillen. Dit wordt aan het begin van het schooljaar met elkaar afgestemd.