Ouderraad

 

In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden, tijdens de jaarvergadering, door en uit de ouders van de leerlingen op school gekozen.

Het doel van de ouderraad (OR) is de samenwerking en communicatie tussen ouders en school te bevorderen en de directie en het team te ondersteunen bij het mogelijk maken van allerlei activiteiten. Daarnaast het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke en leerzame schooltijd.

De ouderraad wil de spreekbuis zijn voor iedere ouder richting de school. Daarbij maakt de ouderraad altijd de afweging tussen het individuele belang en belangen van de grotere oudergroepen en/of leerlingen.Voor de ouders is het dan ook zinvol om een goede spreekbuis te hebben naar het schoolteam en de directie. Andersom is het voor het schoolteam en de directie zinvol om een klankbord en adviesorgaan te hebben.Kortom: de ouderraad vormt verbinding tussen school en ouders.

De ouderraad is er voor de ouders. Daarom wil de ouderraad ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de ouderraad kunnen altijd aangesproken worden voor alles waar u als ouder mee zit. Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken of door de OR per e-mail te benaderen via Gijs_gsi@hotmail.com .

 De leden van de Ouderraad:

  • Gijs van Beek: voorzitter (vader van Tijn)
  • Dries Maathuis: penningmeester (vader van Sofie en Liselot)
  • Janine Scholte: secretaris (moeder van Serge, Ronja en Lennart)
  • Diana van 't Land: algemeen lid (moeder van Flinne)
  • Renske Koelstra: algemeen lid (moeder van Sophie)
  • ​Esmée Heilbron: algemeen lid (moeder van Thijs)
  • Fulco Barth: algemeen lid (vader van Hannah)

In het algemeen jaarverslag 2021-2022 en het financieel jaarverslag 2021-2022 leest u de verantwoording en krijgt u meer informatie over de activiteiten van dat schooljaar.