Info algemeen

 WereldKidz Pirapoleon is de enige school in de plaats Austerlitz. Dit is een klein, levendig dorp in een bosrijke omgeving met een rijk verenigingsleven. 

De Pirapoleon is een openbare basisschool die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. De Pirapoleon is officieel een nevenvestiging van openbare basisschool Op Dreef in Zeist. Beide scholen maken deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland met de merknaam Wereldkidz. 

WereldKidz omvat 26 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal circa 4.600 leerlingen en circa 450 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsgroep met een herkenbare visie.

De WereldKidz-scholen in de gemeenten Bunnik, Odijk, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. WereldKidz-scholen zijn plaatsen waar nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Kinderen hebben deze vaardigheden in hun latere leven nodig, in het vervolgonderwijs en voor hun verdere sociale en emotionele ontwikkeling. Zo kunnen zij volwaardig aan onze samenleving deelnemen.

Het onderwijs van WereldKidz is voor elk kind bereikbaar en beschikbaar. Elke school geeft hier vorm aan door:
kinderen, ongeacht hun niveau of afkomst, te leren respectvol met elkaar om te gaan;
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind;
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen stimuleren in een uitdagende leef- en werkomgeving;
kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen.

Scholen van WereldKidz werken aan een ouderbetrokkenheid die verder gaat dan informeren: het is een andere manier van samenwerken tussen ouders en school. De informatie die ouders geven is voor onze leraren een belangrijke bron waaruit zij steeds opnieuw putten en die zij gebruiken om te identificeren over welke talenten en kwaliteiten de kinderen beschikken en waar een kind extra ondersteuning nodig heeft. Ouders zijn partner en voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen kind, maar ook voor de groep en de school. Op al deze niveaus zijn ouders betrokken.