Info algemeen

 WereldKidz Pirapoleon is een openbare basisschool in het dorp Austerlitz. De Pirapoleon is een nevenvestiging van basisschool Op Dreef in Zeist. Beide scholen maken deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, met de merknaam Wereldkidz. 

Alle WereldKidz-scholen bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. Het onderwijs van WereldKidz is voor elk kind bereikbaar en beschikbaar. Elke school geeft hier vorm aan door: kinderen, ongeacht hun niveau of afkomst, te leren respectvol met elkaar om te gaan; kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind; zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen stimuleren in een uitdagende leef- en werkomgeving; kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen.

Scholen van WereldKidz werken aan een ouderbetrokkenheid die verder gaat dan informeren: het is een andere manier van samenwerken tussen ouders en school. Ouders zijn partner en voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen kind, maar ook voor de groep en de school. 

WereldKidz Pirapoleon heeft het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
image.png

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Op de Pirapoleon werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn. Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. We noemen het ook wel “The leader in Me” of “De 7 gewoonten van effectief leiderschap”. Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.

Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het verder ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander. We leren de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De zeven gewoonten gebruiken we in onze dagelijkse praktijk en geven ons genoeg inspiratie voor acht jaar lang levenslessen.

Het is een proces van kijken, denken en doen, via een gemeenschappelijke taal. We werken in de hele school, van groep 1 tot en met groep 8, met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten.