Groep 1-2

Dagplanning

Ochtend 
We starten altijd in de kring. Daarin worden de kinderen welkom geheten, d.m.v. een aantal vaste liedjes. De dagritmekaarten worden besproken, zodat de kinderen weten wat er die dag op het programma staat. Meestal volgt een taal- of rekenactiviteit, waarbij op een speelse manier een onderwerp wordt aangeboden. 

Na de kring mogen de kinderen op het digikeuzebord kiezen in welke hoek of met welk materiaal zij willen gaan werken. De leerkracht bepaalt vooraf welke activiteiten op het bord staan en zorgt er voor dat het aanbod gevarieerd is, zodat kinderen met verschillende hoeken en materialen in aanraking komen. Ook worden er per thema nieuwe hoeken ingericht, of verandert het materiaal in een hoek. Dit houdt het spel en de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken en te leren levendig! 

Er wordt gezamenlijk opgeruimd en we komen weer bij elkaar in de kring om te eten en te drinken. Intussen leest de leerkracht een boek voor. Na deze pauze wordt er buitengespeeld of gegymd. We sluiten de ochtend af in de kring, met Engels, een liedje of een spelletje. 

Iedere vrijdagochtend gaat een groepje kinderen naar de schoolbibliotheek om boeken te lenen, die een week in de klas mogen blijven. 

Middag

Op de maandag- en donderdagmiddagen is groep 3 samengevoegd met groep 1-2. Naast de kleuterleerkracht is er een onderwijsassistent in de groep, ter ondersteuning.

In het schooljaar 2018-2019 zal de onderwijsassistent met name groep 1 begeleiden tijdens spel. Groep 2 en 3 gaan twee middagen per week spelenderwijs aan de slag met meetkunde, teksten schrijven, Schrijfdans en Rekendans. 

Bij het samenstellen van het middagprogramma is er gekeken naar de doelen die zowel groep 2 als groep 3 moeten behalen. De activiteiten geven voldoende ruimte om hier op een spelende en ontdekkende manier mee aan de slag te gaan. 

Thema’s

Er wordt het hele schooljaar met thema’s gewerkt, die drie tot vier weken duren. Elk jaar komen bepaalde thema’s aan bod, zoals: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstmis en Pasen. Daarnaast zijn er per schooljaar wisselende thema’s , zoals: ‘bouwen’, ‘kunst’ of ‘gezondheid’. 

De hoeken zijn ingericht passend bij de thema’s en ook de activiteiten en creatieve opdrachten sluiten aan bij het thema. Op het whiteboard in de gang kunt u lezen wat het actuele thema is. 

Inloopochtend

Regelmatig is er inloopochtend, van 8.30 tot 8.50. U kunt dan in de klas een kijkje nemen en samen met uw kind een werkje doen, bijvoorbeeld een puzzel maken, of letters stempelen. Soms vindt er in plaats van een spelinloop een presentatie of voorstelling plaats, aansluitend op het thema waar in de klas aan gewerkt is. De kinderen laten dan zien wat ze gemaakt en geleerd hebben. De werkjes mogen na afloop van het thema mee naar huis worden genomen.