Groep 1-2

Het onderwijs

Jonge kinderen zijn de wereld om zich heen nog volop aan het ontdekken. Ze leren door verschillende ervaringen op te doen. Veel van die ervaringen en ontdekkingen doen ze op tijdens spel. Al spelend leren kinderen om te gaan met materialen, met elkaar, met mogelijkheden en beperkingen. Veel reken- en taalactiviteiten zitten verwerkt in het spel. De basis van ons onderwijs is dan ook spelend leren. 

We bieden kinderen veel ruimte om te spelen en ontdekken, maar toch is er een duidelijke structuur in de kleutergroepen. Dat ziet u terug in de dagplanning.

De dagplanning

Ochtend
We starten altijd in de kring. Daarin worden de kinderen welkom geheten, door middel van een aantal vaste liedjes en het aansteken van een kaarsje in de vriendenkring. De dagritmekaarten worden besproken, zodat de kinderen weten wat er die dag op het programma staat. Meestal volgt een taal- of rekenactiviteit, waarbij op een speelse manier een onderwerp wordt aangeboden.

Na de kring mogen de kinderen op het digikeuzebord kiezen in welke hoek of met welk materiaal zij willen gaan werken. De leerkracht bepaalt vooraf welke activiteiten op het bord staan en zorgt er voor dat het aanbod gevarieerd is, zodat kinderen met verschillende hoeken en materialen in aanraking komen. Ook worden er per thema nieuwe hoeken ingericht, of verandert het materiaal in een hoek. Dit houdt het spel en de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken en te leren levendig! 

Regelmatig is er een ‘ kleine kring’: de leerkracht doet met een klein groepje een activiteit, terwijl de rest van de groep zelfstandig speelt en werkt. Tijdens de kleine kring is er veel ruimte om activiteiten aan te bieden die op het niveau van het betreffende groepje zijn. Na deze activiteit gaan ook deze kinderen spelen of een werkje doen. Er wordt gezamenlijk opgeruimd en we komen weer bij elkaar in de kring om te eten en te drinken. Intussen leest de leerkracht een boek voor. Na deze pauze wordt er gegymd of buiten gespeeld. 
We sluiten de ochtend af in de kring, met Engels, een liedje of een spelletje.

Middag
We starten weer in de kring. ‘s Middags wordt er een thema-activiteit gedaan, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling, een activiteit op het gebied van ‘The leader in me’ of een denksleutel kan aan bod komen. Na de kring is er ruimte voor spel,  vrij knutselen, of een gerichte creatieve opdracht. Regelmatig is er tijd voor muziek, drama en dans. Voorbereidend schrijven voor groep 2 doen we met behulp van "Schrijfdans", waarbij kinderen leren schrijf-tekenen en schrijven vanuit beweging en muziek. 

Thema's

Er wordt het hele schooljaar met thema’s gewerkt, die een aantal weken duren. Elk jaar komen bepaalde thema’s aan bod, zoals Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstmis en Pasen. Daarnaast zijn er per schooljaar wisselende thema’s, zoals ‘kunst’, ‘gezondheid’ of ‘dinosauriërs’. De hoeken zijn ingericht op de thema’s en ook de activiteiten en creatieve opdrachten sluiten aan bij het thema. Via Idea bibliotheek in Zeist lenen we per thema een collectie prenten- en informatieboeken. De kinderen verkennen m.b.v. deze boeken het thema nog verder. Ook staat in ieder thema 1 prentenboek centraal. Bij dit boek worden verschillende activiteiten aangeboden en is er een verteltafel in de klas. Op Social Schools kunnen ouders lezen met welk thema we bezig zijn.