Aanmelden en inschrijven nieuwe leerling

WereldKidz Pirapoleon kent twee soorten nieuwe leerlingen: leerlingen die vier jaar worden en voor het eerst naar school gaan en leerlingen die van een andere school komen (zij-instroom). U kunt uw kind in beide situaties aanmelden met behulp van het interesseformulier

Na ontvangst van een interesseformulier stuurt onze managementassistent (Diane Ceelen) een bevestiging. Vervolgens worden ouders/verzorgers door schoolleider Anja de Leeuw uitgenodigd voor een rondleiding en kennismaking op school. U ontvangt dan een flyer en de inschrijfformulieren van de school.

Het informatieboekje over groep 1-2 wordt ongeveer twee maanden voor de dag dat uw kind vier jaar wordt door Diane opgestuurd. Eén van de kleuterleerkrachten neemt rond deze tijd contact met u op voor het maken van de wenafspraken.

Voor een kleuter worden er vier wenochtenden gepland van 8.30 tot 12.00 uur. Na het eerste wenmoment krijgen de ouders intakeformulieren mee en deze worden tijdens het startgesprek besproken. Het startgesprek vindt ongeveer vier weken na de eerste echte schooldag plaats.

Als er eerder bijzonderheden bekend zijn, willen wij dit graag horen, zodat wij rekening kunnen houden met de onderwijsbehoefte van uw kind. Vooral in het geval van zij-instroom bekijkt onze intern begeleider (Hester Heerdink) of de school het onderwijs kan aanbieden dat bij het kind past.

Is uw kind jarig in de decembermaand, dan start uw kind ná de kerstvakantie. Onze ervaring is dat het in de decembermaand niet handig is om de wendagen te plannen. Er zijn tijdens Sinterklaas en Kerst veel extra activiteiten die voor de kinderen te veel indrukken en onrust geven. We willen graag dat uw kind een rustige start maakt op school.

Is uw kind binnen vier weken voor de start van de zomervakantie jarig, dan start uw kind ná de zomervakantie. In de weken voor de zomervakantie zijn de groepen groot en vinden er ook veel andere activiteiten plaats. Bovendien verandert de groepssamenstelling na de zomervakantie, door de uitstroom naar groep 3. Daarom starten we liever met uw kind ná de zomervakantie in een kleine rustige groep, met de klasgenoten waar uw kind de rest van het schooljaar mee in een groep zit.
Uw kind wordt wel uitgenodigd voor een kennismakingsuurtje van 9.00 uur tot 10.00 uur. Dit vindt meestal plaats op de donderdag vóór de zomervakantie.

In de eerste week, als uw kind vier jaar is, gaan de kinderen halve dagen naar school. Daarna wordt in overleg met de ouders besproken wanneer dit wordt uitgebreid.

De Pirapoleon heeft geen wachtlijst. Wij adviseren wel om het interesseformulier in te vullen rond de derde verjaardag van uw kind. Dan kan de school zich goed voorbereiden wat betreft de formatie én de capaciteit van het gebouw. 

Denkt u (indien nodig) ook aan het aanmelden van uw kind voor de BSO en/of TSO? U leest hier meer over op de pagina BSO/TSO.