Aanmelden en inschrijven nieuwe leerling

WereldKidz Pirapoleon kent twee soorten aanmelding: van leerlingen die vier jaar worden en van leerlingen die van een andere school komen (zij-instroom). U kunt uw kind in beide situaties aanmelden met behulp van het aanmeldfomulier

Na ontvangst van het formulier door de school ontvangt u een bevestiging per e-mail. Meestal wordt in deze mail gevraagd of u contact wilt opnemen met de schoolleider voor een kennismaking en/of rondleiding op school. De Pirapoleon heeft geen wachtlijst. In verband met de groei van de school adviseren we wel dat u uw kind snel aanmeldt, zodat we rekening kunnen houden met de toekomstige formatie én de capaciteit van het gebouw. Vooral in het geval van zij-instroom bekijkt de intern begeleider of de school het onderwijs kan aanbieden dat past bij het kind.

Als de ouders en het kind enthousiast zijn over de school en de intern begeleider en schoolleider zien onderwijsinhoudelijk geen problemen, wordt besloten om over te gaan tot inschrijving van de nieuwe leerling. U ontvangt een inschrijfformulier als u op school bent of u krijgt het formulier per e-mail toegestuurd, ruim voor de eerste schooldag. Zodra de school het ingevulde formulier heeft ontvangen, wordt dit per e-mail bevestigd.

Denkt u (indien nodig) ook aan het aanmelden van uw kind voor de BSO en/of TSO? U leest hier meer over op de pagina BSO/TSO.

Wenmomenten

Enkele weken voordat het kind vier jaar wordt of voor de startdag (zij-instroom) neemt de leerkracht van de groep contact op met de ouders. Het wennen op de Pirapoleon bestaat uit vier ochtenden. Deze momenten worden in overleg met de ouders en de leerkracht gekozen. In de decembermaand en in de maand voor de zomervakantie kunnen er geen leerlingen instromen. De kinderen die in die maanden vier jaar worden, stromen in januari in of starten na de zomervakantie.