Aanmeldformulier

Aanmeldformulier nieuwe leerling

Achternaam nieuwe leerling*
Roepnaam*
Geboortedatum*
Woonadres*
Naam ouders/verzorgers*
Telefoonnummer ouders/verzorgers*
E-mailadres ouders/verzorgers*
Gewenste startdatum nieuwe leerling*
Naam WereldKidz-school*
Leerling start in groep/leerjaar:*
Heeft uw zoon of dochter al een broer of zus op school? Zo ja, hoe heet hij/zij?*